نیلوفر

زاغک باغچه خانه ما یک شبی خواب نیلوفر دریایی دید خواب آرامی آب                        آبی عشق زاغک باغچه خانه ما از همان شب تنهاست       مانی بهار 87
/ 2 نظر / 13 بازدید
دی 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 85
5 پست